Menu

dohau Archive

Phương án xác định giá đất tối ưu, chứ không phải chọn đơn vị có giá thấp nhất.

“Điểm nghẽn” thứ nhất là khâu giải phóng mặt bằng cực kỳ khó khăn dẫn đến tình trạng dự án da beo, không thể triển khai được, chôn vốn của doanh nghiệp trong thời gian dài, chưa có lối ra. Theo thống kê hiện nay, căn hộ vina 24h thành phố có đến 500 dự án