Menu

Khi nói về ước mơ trong tiếng Anh, nhiều người chưa sử dụng xác thực cách diễn đạt “I hope” và “I wish”.

Khi nói về mơ ước trong tiếng Anh, nhiều người chưa sử dụng chuẩn xác cách diễn đạt "I hope" và "I wish".

Nếu muốn sử dụng chính xác "I hope" và "I wish", bạn chỉ cần nhớ kỹ hai cụm từ:

I hope I can…

I wish I could…

Bạn có thể tự hỏi tại sao người nói tiếng Anh lại dùng thì ngày nay đơn cho hope và thì dĩ vãng đơn cho wish. Bí mật là bản chất của could ở đây không phải thì dĩ vãng đơn. Nó chỉ sự việc không thật sự đúng hoặc ít có khả năng thành sự thực.

 

 

 

ví dụ về việc dùng wish để nói về điều gì đó không thể hoặc có lẽ không xảy ra:

 

I wish I could fly. (Tôi ước mình có thể bay).

I wish there were more hours in the day. (Tôi ước một ngày có nhiều tiếng hơn).

I wish I'd studied something a little more practical. (Tôi ước được học một các gì đó thực tại hơn).

trái lại, chúng ta sử dụng "I hope…" khi sự việc có cơ hội xảy ra cao hơn. Bạn có thể dùng cách nói này để diễn tả cái gì bạn muốn xảy ra trong tương lai:

I hope this cake turns out OK. (Tôi mong mẫu bánh này sẽ ổn – có thể nói khi bánh đang ở trong lò).

I hope we can still be friends. (Tôi mong chúng ta vẫn có thể là bạn).

Cấu trúc của "wish" và "hope"

Dưới đây là so sánh về cách sử dụng wish và hope ở ngày nay, dĩ vãng và ngày mai.

 

 

hiện tại

I hope this is the last mistake. (Tôi mong đây là lỗi cuối cùng).

I wish my phone worked here. (Tôi ước điện thoại của tôi có thể dùng được ở đây).

dĩ vãng

I hope Antonio got home safely. (Tôi mong Antonio đã về nhà an toàn).

I wish you'd told me sooner. (Tôi ước gì bạn nói với tôi sớm hơn).

Lưu ý: Bạn chẳng thể sử dụng hope để nói về điều gì đó trong quá khứ, trừ khi bạn không biết chuyện gì xảy ra. Trường hợp này, bạn chưa từng nghe được tin Antonio có về nhà an toàn hay không nên bạn có thể sử dụng hope.

tương lai

I hope it stops raining soon. (Tôi mong trời ngừng mưa sớm).

I wish it would stop raining. (Tôi ước trời ngừng mưa).

Lưu ý: Sau hope, động từ có thể được chia ở thì hiện tại, kể cả khi bạn đang nói về ngày mai.

 

Khi nói về ước mơ trong tiếng Anh, nhiều người chưa sử dụng xác thực cách diễn đạt “I hope” và “I wish”.
Rate this post

Leave a Reply

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *