Menu

tài khoản tiêu dùng khi bán hàng và sản xuất dịch vụ, kết cấu trương mục và Bộ giấy tờ của nghiệp vụ bán hàng

khi bán hàng và phân phối nhà sản xuất thì kế toán quản trị tiêu dùng trương mục nào, tính chất của tài khoản đó? Bộ chứng từ của nghiệp vụ phần mềm kế toán doanh nghệp bao gồm các gì?

Trả lời:

  • tài khoản dùng và thuộc tính của trương mục 511
    • lúc nảy sinh nghiệp vụ bán hàng hoá và cung cấp nhà sản xuất cho quý khách thì kế toán sử dụng trương mục 511 để theo dõi doanh số bán hàng hoá và sản xuất nhà cung cấp. Đây các mặt hàng buôn bán với trong giấy chứng nhận đăng ký buôn bán của DN. Hoặc
    doanh số bán nguyên liệu, truất phế liệu, nhượng bán công cụ, công cụ và các khoản kế quả kinh doanh khác.
    • Vậy thuộc tính của tài khoản kế quả kinh doanh 511 được biểu đạt bằng sơ đồ chữ T như sau:

• khi phát sinh doanh số thì Anh chị chọn account con của trương mục 511 để ghi sổ cho đúng. Cụ thể theo TT200/2014/TT-BTC ngày 22 tháng 12 năm 2014 với 1 số trương mục chi tiết doanh số như sau:
– account 5111 – doanh số bán hàng hoá: tài khoản này tiêu dùng để phản ánh kế quả kinh doanh và doanh số thuần của khối lượng hàng hoá được xác định là đã bán trong 1 kỳ kế toán quản trị của tổ chức. trương mục này chính yếu phục vụ các đơn vị quản lý kinh doanh hàng hoá, vật tư, lương thực,…

– trương mục 5112 – doanh thu bán những thành phẩm: tài khoản này dùng để phản ánh doanh số và doanh số thuần của khối lượng sản phẩm (thành phẩm, bán thành phẩm) được xác định là đã bán trong một kỳ kế toán bán hàng của doanh nghiệp. trương mục này chính yếu chuyên dụng cho các đơn vị quản lý sản xuất vật chất như: Công nghiệp, nông nghiệp, xây lắp, ngư nghiệp, lâm nghiệp,…

– account 5113 – doanh thu sản xuất dịch vụ: account này sử dụng để phản ảnh doanh thu và kế quả kinh doanh thuần của khối lượng dịch vụ đã hoàn thành, đã cung cấp cho các bạn và được xác định là đã bán trong 1 kỳ kế toán tài chính. account này chính yếu phục vụ các ngành buôn bán dịch vụ như: giao thông tải, bưu điện, du lịch, nhà sản xuất công cùng, dịch vụ kỹ thuật, nhân viên, dịch vụ kế toán, kiểm toán,…

– trương mục 5114 – doanh số trợ cấp, trợ giá: account này tiêu dùng để phản ảnh những khoản doanh số trong khoảng trợ cấp, trợ giá của Nhà nước khi công ty thực hành những nhiệm vụ cung cấp sản phẩm, hàng hoá và dịch vụ theo bắt buộc của Nhà nước.

– trương mục 5117 – kế quả kinh doanh buôn bán bất động sản đầu tư: account này tiêu dùng để phản ảnh kế quả kinh doanh cho thuê bất động sản đầu cơ và doanh thu bán, thanh lý bất động sản đầu tư.

– trương mục 5118 – doanh số khác: account này dùng để phản ảnh các khoản doanh thu ngoài doanh số bán hàng hoá, doanh số bán thành phẩm, kế quả kinh doanh sản xuất nhà cung cấp, doanh số được trợ cấp trợ giá và doanh số buôn bán bất động sản như: doanh thu bán vật liệu, phế liệu, nhượng bán phương tiện, dụng cụ và các khoản doanh thu khác.

hai. Bộ sổ sách của nghiệp vụ bán hàng và cung cấp dịch vụ

một là chứng từ bởi vì kế toán bán hàng lập để ghi sổ: Phiếu kế toán bán hàng (KT1501001; Hoặc BH1501001) và Phiếu xuất kho (XK1501001) để ghi sổ nghiệp vụ bán hàng. mọi người đặt ký hiệu nào cũng được miễn là sau này tìm chứng từ được là được.

======>>>> Ối giời ơi: phan mem erp

Nguồn: Tổng hợp

tài khoản tiêu dùng khi bán hàng và sản xuất dịch vụ, kết cấu trương mục và Bộ giấy tờ của nghiệp vụ bán hàng
Rate this post

Leave a Reply

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *