Menu

Thủ tục đăng ký thương hiệu độc quyền

Logo là đứa con tinh thần, một vật phẩm mang tính trí tuệ, mang lại sự sáng tạo của riêng mình và được quy định bảo vệ bởi việc đạt yêu cầu logo trong địa phương đã hoàn thành thủ tục sở hữu trí tuệ. Các biểu tượng đại diện cho các thương hiệu, thương hiệu của công ty bạn.
Nhãn hiệu hàng hoá là những dấu hiệu nhận biết của một doanh nghiệp (hoặc các doanh nghiệp cộng đồng) dùng để phân biệt hàng hóa hoặc dịch vụ của hàng hoá và phục vụ với các loại khác của các doanh nghiệp. Dấu hiệu dùng làm nhãn hiệu có thể là từ ngữ, hình ảnh hoặc từ ngữ liên kết với hình ảnh được biểu thị bằng một hoặc nhiều màu sắc.

1460827175-4329-thuong20hieu20nong20san

Do đó, các biểu tượng đạt yêu cầu như thế nào bảo vệ? Nếu bạn đã làm thủ tục chứng nhận thương hiệu độc quyền nhưng không biết bắt đầu từ đâu hoặc đang gian nan trong các thủ tục hồ sơ liên lạc chúng tôi.
Biển sơ chuẩn bị để chứng nhận thương hiệu;
Giấy đủ điều kiện hoàn thành thủ tục kinh doanh (02 bản sao y bản chính);
Mẫu yêu cầu đăng ký Logo độc quyền;
Không lấy phí tra cứu đơn: Để xác định tài năng để chuẩn bị biểu tượng hoàn thành thủ tục có thể tương tự hoặc tương đồng với nhãn hiệu đã được nộp cho Cục Sở hữu trí tuệ hoặc đã được cấp Giấy đạt yêu cầu tại vn hay không, logo hiện nay bạn sẽ được tra cứu hoàn toàn không tính phí;
Trong vòng 02 ngày sẽ cho kết quả bằng văn bản và kiểm soát cụ thể.
Dịch vụ của chúng tôi
Vui tươi liên hệ với chúng tôi nếu bạn đon đả: 0909 730 849

Bình luận

Xem thêm: hướng dẫn xin giấy phép vệ sinh an toàn thực phẩm

Thủ tục đăng ký thương hiệu độc quyền
Rate this post