Menu

Kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Đảng

 • Chủ tịch Hồ Chí Minh với mùa Xuân xây dựng Đảng CSVN

  Chủ tịch Hồ Chí Minh với mùa Xuân xây dựng Đảng CSVN &nbsp

  Mùa Xuân năm 1930, Đảng ra đời, chấm dứt cuộc khủng hoảng về đường lối, tổ chức và giai cấp lãnh đạo cách mạng.

 • Những chỉ dẫn của Bác Hồ về Đảng và Đảng cầm quyền

  Những chỉ dẫn của Bác Hồ về Đảng và Đảng cầm quyền &nbsp

  Trong Di chúc để lại, Bác Hồ căn dặn bao điều hệ trọng, mà “Trước hết nói về Đảng” và “Đầu tiên là công việc đối với con người.”

 • Bồi dưỡng đội ngũ Đảng viên trẻ là nhiệm vụ hàng đầu

  Bồi dưỡng đội ngũ Đảng viên trẻ là nhiệm vụ hàng đầu &nbsp

  Công tác bồi dưỡng, giúp đỡ, kết nạp học sinh, sinh viên vào Đảng là một trong những nhiệm vụ hàng đầu.

 • Thách thức lớn nhất là vấn đề củng cố, xây dựng Đảng

  Thách thức lớn nhất là vấn đề củng cố, xây dựng Đảng &nbsp

  Nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu chỉ ra thách thức lớn nhất đối với toàn Đảng, toàn dân ta hiện nay và chỉ ra hướng giải quyết.

 • Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng

  Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng &nbsp

  “Xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng”.

 • Đảng luôn kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và CNXH

  Đảng luôn kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và CNXH &nbsp

  Cương lĩnh của Đảng đã xác định rõ mục tiêu chiến lược: “Làm cho nước Nam được hoàn toàn độc lập”, “để đi tới xã hội cộng sản”.

 • Vị thế của Đảng chỉ có khi trong trái tim nhân dân

  Vị thế của Đảng chỉ có khi trong trái tim nhân dân &nbsp

  Đảng Cộng sản VN xuất hiện như là một sự tất yếu, là lẽ đương nhiên của cuộc sống, là kết quả của những nỗi đau đời triền miên.

 • TBT Nguyễn Phú Trọng: Chấn chỉnh, xốc lại đội ngũ cán bộ

  TBT Nguyễn Phú Trọng: Chấn chỉnh, xốc lại đội ngũ cán bộ &nbsp

  Nhân dịp Đại hội, cần chấn chỉnh, xốc lại đội ngũ cán bộ, đảng viên, các tổ chức Đảng, tiếp tục đổi mới phương thức, cơ chế, lề lối làm việc…

 • Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng

  Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng &nbsp

  Nhân kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản VN (3/2/1930-3/2/2015), ông Lê Hồng Anh đã có bài viết về năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng.

 • Bộ Chính trị quyết định 22 người vào diện quy hoạch

  Bộ Chính trị quyết định 22 người vào diện quy hoạch &nbsp

  Đã quyết định danh sách 290 đồng chí trung ương cho các khóa sắp tới và 22 đồng chí vào quy hoạch Bộ Chính trị, Ban Bí thư…

 • Chủ động phát hiện các vấn đề phát sinh trước Đại hội

  Chủ động phát hiện các vấn đề phát sinh trước Đại hội &nbsp

  Ủy ban Kiểm tra các cấp cần chủ động phát hiện, xử lý kịp thời những vấn đề phát sinh trước đại hội.

 • TBT Nguyễn Phú Trọng: Thời cơ đang hết sức to lớn!

  TBT Nguyễn Phú Trọng: Thời cơ đang hết sức to lớn! &nbsp

  Nhân dịp Kỷ niệm 85 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã chia sẻ về những thành tựu và nhiệm vụ của Đảng

 • Đảng là nhân tố quyết định phát triển Quân đội

  Đảng là nhân tố quyết định phát triển Quân đội &nbsp

  “Sự lãnh đạo của Đảng là nhân tố quyết định mọi thắng lợi và sự trưởng thành, phát triển của Quân đội nhân dân Việt Nam.”

 • Nguồn: Internet

  Kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Đảng
  Rate this post

  Leave a Reply

  Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *