Em hãy viết một bài luận về ý nghĩa của việc Quốc hội tổ chức lấy ý

Mời các em cùng theo dõi bài học hôm nay với tiêu đề Em hãy viết một bài luận về ý nghĩa của việc Quốc hội tổ chức lấy ý kiến nhân dân khi làm Hiến pháp

Với giải Vận dụng 2 trang 139 Kinh tế Pháp luật lớp 10 Kết nối tri thức chi tiết trong Bài 21: Quốc hội, chủ tịch nước, chính phủ nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam giúp học sinh dễ dàng xem và so sánh lời giải từ đó biết cách làm bài tập KTPL 10. Mời các em theo dõi bài học sau đây nhé:

Giải bài tập KTPL lớp 10 Bài 21: Quốc hội, chủ tịch nước, chính phủ nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

Bạn đang xem: Em hãy viết một bài luận về ý nghĩa của việc Quốc hội tổ chức lấy ý kiến nhân dân khi làm Hiến pháp

Vận dụng 2 trang 139 KTPL 10: Em hãy viết một bài luận về ý nghĩa của việc Quốc hội tổ chức lấy ý kiến nhân dân khi làm Hiến pháp và chia sẻ sản phẩm với cả lớp.

Phương pháp giải:

Em dựa vào hiểu biết và kiến thức đã học để hoàn thành bài tập.

Trả lời:

– Lấy ý kiến nhân dân về Hiến pháp là cách thức dân chủ, thể hiện quyền và vai trò làm chủ của nhân dân đối với các vấn đề quốc gia đại sự;

– Tạo điều kiện người dân có thể thể hiện các quan điểm, chính kiến về toàn bộ bản Hiến pháp nói chung cũng như đối với từng điều khoản cụ thể của Hiến pháp

Xem thêm:   Cách vẽ con bò - Dạy Vẽ

– Nếu không lấy ý kiến của nhân dân sẽ dẫn đến một Hiến pháp không tốt, không tạo ra sự đồng thuận trong nhân dân và như thế có thể gây chia rẽ, có hại cho sự phát triển của đất nước.

– Khi thực hiện trưng cầu dân ý, ngay cả ý kiến khác trái chiều chúng ta cũng cần trân trọng, ghi nhận và suy nghĩ một cách thấu đáo để giúp chất lượng Hiến pháp cao hơn.

Xem thêm lời giải bài tập KTPL 10 Kết nối tri thức hay, chi tiết khác:

Mở đầu trang 131 KTPL 10: Em hãy kể một số hoạt động của Quốc hội (hoặc Chủ tịch nước, Chính phủ) trong thực tiễn và chia sẻ ý nghĩa của hoạt động đó…

Câu hỏi trang 131, 132 KTPL 10: Em hãy đọc các thông tin sau để trả lời câu hỏi:…

Câu hỏi trang 132 KTPL 10: Em hãy đọc các thông tin sau để trả lời câu hỏi…

Câu hỏi trang 133 KTPL 10: Em hãy đọc thông tin sau để trả lời câu hỏi:…

Câu hỏi trang 134 KTPL 10: Em hãy đọc thông tin sau để trả lời câu hỏi…

Câu hỏi trang 135 KTPL 10: Em hãy đọc các thông tin sau để trả lời câu hỏi…

Câu hỏi trang 135, 136 KTPL 10: Em hãy đọc các thông tin sau để trả lời câu hỏi…

Câu hỏi trang 136 KTPL 10: Em hãy đọc các thông tin sau để trả lời câu hỏi…

Xem thêm:   Loa cột, loa đứng, loa cây nhập khẩu chính hãng giá tốt

Câu hỏi trang 137 KTPL 10: Dựa vào sơ đồ 2, em hãy trình bài cơ cấu tổ chức của Chính phủ. Kể tên các bộ và cơ quan ngang bộ của cơ quan nước ta hiện nay…

Câu hỏi trang 138 KTPL 10: Em hãy đọc thông tin sau để trả lời câu hỏi…

Luyện tập 1 trang 138 KTPL 10: Em hãy cho biết các ý kiến sau đây đúng hay sai. Vì sao?…

Luyện tập 2 trang 139 KTPL 10: Em có nhận xét gì về hành vi của mỗi nhân vật trong các tình huống sau?…

Luyện tập 3 trang 139 KTPL 10: Em hãy xử lí các tình huống sau:…

Luyện tập 4 trang 139 KTPL 10: Em hãy tìm hiểu và cho biết Chủ tịch Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ của nước ta hiện nay là ai?…

Vận dụng 1 trang 139 KTPL 10: Em và các bạn hãy liệt kê các việc học sinh có thể làm để góp phần ủng hộ các chính sách của Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ đối với người dân ở địa phương em…

Trên đây là toàn bộ nội dung về bài học Em hãy viết một bài luận về ý nghĩa của việc Quốc hội tổ chức lấy ý kiến nhân dân khi làm Hiến pháp . Hy vọng sẽ là tài liệu hữu ích giúp các em hoàn thành tốt bài tập của mình.

Đăng bởi: https://thcslequydoncaugiay.edu.vn/

Chuyên mục: Tài Liệu Học Tập