Quy trình tiến hành làm hồ sơ dự thầu

văn bản dự thầu là toàn bộ tài liệu do nhà thầu, nhà đầu tư lập và nộp cho bên mời thầu theo yêu cầu của hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu. Vậy quy trình tiến độ và bản hồ sơ dự thầu gồm những gì chúng ta cùng đi tìm hiểu và khám phá nhé.

quy trình lập tài liệu dự thầu

Bước 1: Làm rõ yêu cầu của văn bản mời thầu và bản vẽ kỹ thuật thi công
Việc này giúp chúng ta nắm rõ được từng bước bắt đầu khởi công mà nhà đầu tư đề ra, và biết chắc chắn được điều kiện quan trọng nhất trong hồ sơ mời thầu đề ra là gì, nếu thiếu 1 trong các điều kiện của CĐT đưa ra thì hồ sơ dự thầu của quý công ty sẽ bị loại ngay lập tức.

Xem thêm: Dịch thuật công chứng hồ sơ thầu

Bước 2: Làm đúng theo các yêu cầu và các biểu mẫu trong hồ sơ mời thầu
Lưu ý: không được sót biểu mẫu nào mà hồ sơ mời thầu yêu cầu, nếu thiếu sót hay là làm sai các biểu mẫu thì hồ sơ dự thầu của bạn sẽ bị loại ngay.
Nội dung hồ sơ mời thầu
Một mẫu biểu mẫu thông thường sẽ có những nội dung chủ yếu sau:
Mẫu đơn dự thầu, thư giảm giá, bảo lãnh dự thầu, bảo lãnh thực hiện hợp đồng, bảo lãnh bảo hành, bảo lãnh tạm ứng, bảng tính chi tiết giá thầu, bảng tổng hợp giá thầu, hồ sơ kinh nghiệm, số liệu về tài chính, danh mục thiết bị tiến hành khởi công, bảng quy cách thiết bị vật tư, danh sách cán bộ chủ chốt, kê khai xung đột lợi ích, hợp đồng bắt đầu khởi công xây dựng.

Bước 3: trình diễn hồ sơ dự thầu

  • Đây là bước quan trọng nhất trong quy trình làm văn bản dự thầu.
  • Một văn bản mời thầu thông thường có 3 phần: năng lực (tố chất dành cho gói thầu và năng lực công ty) + Biện pháp thi công + Giá dự thầu.

 

Về cơ bản thì quy trình để làm hồ sơ dự thầu chỉ có 3 bước trên, tuy nhiên mỗi bước lại có những chi tiết nhỏ trong đó mà bạn cần quan tâm. Hãy đảm bảo đúng nội dung và quy trình thì mẫu hồ sơ dự thầu của bạn sẽ có ưu thế cạnh tranh hơn rất nhiều.

Về cơ bản, bộ văn bản dự thầu hoàn chỉnh bao gồm những thủ tục sau:

– Đơn dự thầu và thỏa thuận liên danh.
– Giấy ủy quyền ký đơn dự thầu.
– Bảo đảm dự thầu.
– Các tài liệu chứng minh tư cách hợp lệ.
– Tài liệu chứng minh tố chất – kinh nghiệm.
– Tài liệu chứng minh tài chính.
– Đề xuất về kỹ thuật
– Đề xuất về tài chính và các chuyển sang phần khác thuộc hồ sơ dự thầu
– Các chuyển sang phần khác thuộc hồ sơ dự thầu theo yêu cầu của tài liệu mời thầu.

tài liệu dự thầu bao gồm những gì
văn bản của nhà thầu được đánh giá hợp lệ khi đầy đủ các yếu tố sau đây:

– Bản gốc hồ sơ dự thầu
– Đơn dự thầu của nhà thầu phải được đại diện hợp pháp của nhà thầu ký tên, đóng dấu (nếu có) theo yêu cầu của hồ sơ mời thầu.
– Phải bảo đảm tham gia dự thầu với giá trị và thời hạn hiệu lực phân phối yêu cầu của văn bản mời thầu.
– Không có tên trong nhiều hồ sơ dự thầu với tư cách là nhà thầu chính (nhà thầu độc lập hoặc thành viên trong liên danh).

văn bản dự thầu hoàn chỉnh

Lập tài liệu dự thầu
Xem thêm: Dich công chứng hồ sơ thầu
– Nhà thầu phải là người không trong thời gian bị cấm tham gia hoạt động đấu thầu theo quy định của pháp luật.
– Nhà thầu bảo đảm tư cách hợp lệ theo quy định tại Khoản 1 Điều 5 của Luật Đấu thầu 2013.
– Nhà thầu phải có văn bản dự thầu hợp lệ được xem xét, đánh giá về khả năng và kinh nghiệm của đối tượng tham gia dự thầu.

Trên cơ bản là hồ sơ dự thầu cần những yếu tố mà chúng tôi đã nêu ra bên trên. Còn tùy thuộc vào yêu cầu của văn bản mời thầu mà các công ty rất có khả năng điều chỉnh sao cho phù hợp và cạnh tranh nhất.

tài liệu dự thầu bao gồm

tài liệu dự thầu hoàn chỉnh
Trên Đây là tổng thể thông tin về hồ sơ dự thầu mà chúng tôi sưu tầm được. Hy vọng sẽ đem lại thông tin bổ ích cho bạn.

Ngoài ra, để bộ tài liệu dự thầu của bạn thêm phần hoàn hảo thì hãy đến Thế Giới In để chúng tôi giúp bạn gia công sản phẩm nhé. Với thương hiệu dẫn đầu thị trường Hà Nội Trong thời điểm này, chúng tôi chắc chắn rất có thể đảm bảo cho chất lượng sản phẩm in của bạn luôn là tốt nhất, rẻ nhất mà chả ở đâu có.