Cách chơi game Train Sim World 2 miễn phí

Cách chơi game Train Sim World 2 miễn phí

 23:13 07/05/2024

Mới đây game mô phỏng ngành đường sắt do Dovetail Games phát triển đã được Epic Games Store miễn phí trong vòng 1 tuần. Hiện tại trò chơi đang được bán với giá 29,99USD trên thị trường quốc tế, bạn có thể chơi Train Sim World 2 ngay sau khi nhận miễn phí.