Luật quảng cáo mới nhất số 47/VBHN-VPQH, sửa đổi, bổ sung 2018

Thứ ba - 07/05/2024 23:24
Quảng cáo là hoạt động thương mại được thực hiện bởi các chủ thể kinh doanh nhằm đưa sản phẩm, dịch vụ đến gần hơn đối với khách hàng. Để đảm bảo cho hoạt động quảng cáo lành mạnh, bảo vệ được lợi ích nhà nước, không xâm phạm đến quyền, lợi ích của tổ chức, cá nhân khác, 2012 ra đời thay thế cho Pháp lệnh quảng cáo 2001 được coi là bước tiến quan trọng. Taimienphi.vn mời bạn đọc theo dõi bài viết sau để biết thêm thông tin.
Mục lục
Quảng cáo là hoạt động thương mại được thực hiện bởi các chủ thể kinh doanh nhằm đưa sản phẩm, dịch vụ đến gần hơn đối với khách hàng. Để đảm bảo cho hoạt động quảng cáo lành mạnh, bảo vệ được lợi ích nhà nước, không xâm phạm đến quyền, lợi ích của tổ chức, cá nhân khác, Luật quảng cáo 2012 ra đời thay thế cho Pháp lệnh quảng cáo 2001 được coi là bước tiến quan trọng. Taimienphi.vn mời bạn đọc theo dõi bài viết sau để biết thêm thông tin.

Có nhiều văn bản pháp luật chứa đựng các quy định về quảng cáo, tuy nhiên, để đảm bảo tính toàn diện, thống nhất thì việc ban hành Luật Quảng cáo là cần thiết, đặc biệt là sau một thời gian dài áp dụng quy định tại Pháp lệnh Quảng cáo 2001 cũng đã có nhiều hạn chế.

Luat quang cao 2012

Nội dung cơ bản của Luật Quảng cáo 2012 số 16/2012/QH13 và 2018 và văn bản hợp nhất 47/VBHN-VPQH 2018
 

Mục Lục bài viết:
1. Luật Quảng cáo là gì?.
2. Những nội dung chính và điểm mới cơ bản của Luật Quảng cáo.


1. Luật Quảng cáo là gì?

- Luật Quảng cáo là văn bản quy phạm pháp luật điều chỉnh về các quan hệ xã hội trong lĩnh vực quảng cáo.

- Luật Quảng cáo mới nhất đang có hiệu lực thi hành là Luật Quảng cáo 2012 số 16/2012/QH13, có hiệu lực ngày 01/01/2013. Tại Luật số 35/2018/QH14 sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch có sửa đổi, bổ sung Luật Quảng cáo 2012, do vậy, trong thực tế vẫn có sự tồn tại của Luật Quảng cáo 2012 sửa đổi, bổ sung 2018.

- Luật Quảng cáo 2012 với 43 điều trong tổng số 05 chương thực hiện điều chỉnh đối với các nội dung sau:

+ Hoạt động quảng cáo;

+ Quyền, nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động quảng cáo;

+ Quản lý nhà nước về hoạt động quảng cáo.

Bạn đọc có thể tải về Luật quảng cáo mới nhất TẠI ĐÂY.

van ban hop nhat 47/vbhn-vpqh 2018 luat quang cao

Luật Quảng cáo 2012, sửa đổi, bổ sung 2018 và văn bản hợp nhất Luật quảng cáo mới nhất
 

2. Những nội dung chính và điểm mới cơ bản của Luật Quảng cáo

Trên cơ sở các quy định tại Luật Quảng cáo 2012 và Pháp lệnh Quảng cáo 2001, Taimienphi.vn cung cấp các nội dung chính và điểm mới cơ bản của Luật Quảng cáo như sau:

- Chương I: Những quy định chung.

Điểm mới: Bổ sung trách nhiệm của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Điều 5; Bổ sung các hành vi cấm trong hoạt động quảng cáo tại Điều 8; Bổ sung danh mục sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ cấm quảng cáo;...

- Chương II: Quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân trong hoạt động quảng cáo.

Điểm mới: Bổ sung quyền, nghĩa của người tiếp nhận quảng cáo.

- Chương III: Hoạt động quảng cáo.

Điểm mới: Hoạt động quảng cáo được chia thành 06 mục, quy định chi tiết hơn, cụ thể hơn so với hoạt động quảng cáo tại Pháp lệnh Quảng cáo 2001.

- Chương IV: Quảng cáo có yếu tố nước ngoài.

Điểm mới: Bãi bỏ quy định cho phép thành lập chi nhánh của tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ quảng cáo nước ngoài tại Việt Nam.

- Chương V: Điều khoản thi hành.

Luật Quảng cáo và một số nội dung cơ bản đã được chúng tôi giới thiệu, hy vọng sẽ hữu ích đối với bạn đọc. Ngoài ra, bạn đọc có thể tham khảo thêm một số văn bản quy phạm pháp luật khác như: Luật khoáng sản, Luật kinh tế, Luật lâm nghiệp, ....

https://thuthuat.taimienphi.vn/luat-quang-cao-73827n.aspx

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn